กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

 • Administrative Information [16]

  สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Announcements [0]

  เอกสารเกี่ยวกับประกาศ
 • Books [10]

  หนังสือ
 • Commencements [42]

  พิธีประสาทปริญญาบัตร
 • Internal & External Activities [669]

  กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • Memorandum of Understanding (MOU) [358]

  บันทึกความเข้าใจ
 • Orders [0]

  คำสั่ง
 • Rules and Regulations [0]

  ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • University's Achievements [37]

  ผลงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
 • University's News [495]

  ข่าวของมหาวิทยาลัย

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  Egyptian Folklore Cultural Performance 

  Assumption University (2017-02-06)
 • type-icon

  AU Residence Halls New Year Party 2017 

  Assumption University (2017-02-01)
 • type-icon

  AU Clergy Members’ Visit to the Orphanage 

  Assumption University (2017-01-06)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Agreement between Assumption University of Thailand and The Bhopal School of Social Sciences, Bhopal, India 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2017-02-23)
 • Thumbnail

  Memorandum of understanding between Assumption University of Thailand and New Jersey City University 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2016-04-28)
 • Thumbnail

  Agreement of cooperation between New Jersey City University and Assumption University 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2016-04-28)
 • Thumbnail

  Memorandum of understnding between Assumption University of Thailand and north South University, Bangladesh 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2016-12-14)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Memorandum of understanding between Assumption University of Thailand and North South University, Bangladesh 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2011-10-06)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • View more