กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

 • Administrative Information [16]

  สารสนเทศการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • Announcements [0]

  เอกสารเกี่ยวกับประกาศ
 • Awards [0]

 • Books [10]

  หนังสือ
 • Commencements [42]

  พิธีประสาทปริญญาบัตร
 • Internal & External Activities [663]

  กิจกรรมและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
 • Memorandum of Understanding (MOU) [338]

  บันทึกความเข้าใจ
 • Orders [0]

  คำสั่ง
 • Rules and Regulations [0]

  ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • University's Achievements [37]

  ผลงานและความสำเร็จของมหาวิทยาลัย
 • University's News [495]

  ข่าวของมหาวิทยาลัย

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งาน International Fair for Charities 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2542-01-28)
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • View more