รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  ABAC Family Sports Day 

  Assumption University. Office of the Registrar (2017-02-18)
 • type-icon

  AU Songthang Club Joining National Children’s Day 2017 

  Assumption University. Office of Student Affairs (2017-01-14)
 • type-icon

  Academic Orientation for Exchange Students 

  Assumption University. Office of International Affairs (2017-01-23)
 • type-icon

  Monitoring visit by Office of Higher Education Commission (OHEC) for Educational Administration of Doctoral Degree 

  Assumption University. Office of the Vice President for Student Affairs (2017-01-17)
 • type-icon

  Indian Brothers of St. Gabriel’s Familiarization Visit 

  Assumption University. Office of International Affairs (2017-01-07)
 • Thumbnail

  The 4th AU Book Fair “The great father of Thai people” 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักบริหารการเงิน (2542-12-01)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ One-Stop Career Services มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2542-11-29)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2542-11-27)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Efficient consumer respond 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ (2542-11-27)
 • Thumbnail

  สัมมนาวิชาการเรื่อง อุดมศึกษากับการสร้างผู้ประกอบการ...ทางเลือกใหม่ของบัณฑิตในยุคพลิกฟื้นเศรษฐกิจ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2542-11-26)
 • Thumbnail

  ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์ส่งเสริมการเรียน (2542-11-21)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง อีคอมเมิร์ซในหลักสูตรปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัย. สาขาวิชาอินเตอร์เน็ตและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (2542-11-03)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง “ทำอย่างไร ให้เป็นนักแต่งเพลง” 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา (2542-09-11)
 • Thumbnail

  งาน Career Week มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2542-08-30)
 • Thumbnail

  อบรม Internet แก่มูลนิธิส่งเสริมอาชีพ คนตาบอด 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต (2542-07-24)
 • Thumbnail

  แข่งขันกีฬาภายใน 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สโมสรนักศึกษา (2542-08-17)
 • Thumbnail

  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2542-07-24)
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2542-07-04)
 • Thumbnail

  อบรม Internet Police รุ่นที่ 9 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สถาบันเอแบค-เคเอสซี อินเตอร์เน็ต (2542-05-23)
 • Thumbnail

  Teaching competency and effectiveness of Assumption University: academic year 3/2016 

  Patraphorn Traibutra (Institute for Research and Academic Services, 2016)
 • View more