รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  Teaching competency and effectiveness of Assumption University: academic year 3/2016 

  Patraphorn Traibutra (Institute for Research and Academic Services, 2016)
 • Thumbnail

  งานเปิดโลกกิจกรรม 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา (2542-06-07)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา (2542-05-15)
 • Thumbnail

  Sadudee Maharacha 

  Chatelier, Glen V. (Bangkok : Padaeng Industry Public Company Limited)
 • Thumbnail

  นิทรรศการ AU Books Fair 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ (2542-02-18)
 • Thumbnail

  งานเลี้ยงคณะนักกีฬาของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา (2542-02-17)
 • Thumbnail

  นิทรรศการสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา (2542-02-15)
 • Thumbnail

  งาน AU Public Speaking Day มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมไทย (2542-02-12)
 • Thumbnail

  งาน Career Fair มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2542-02-09)
 • Thumbnail

  งาน Dummy Days มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2542-02-01)
 • Thumbnail

  แข่งขันครอสเวิร์ดชิงชนะเลิศกีฬา มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ประจำปี 2541 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา (2542-01-26)
 • Thumbnail

  เลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา (2542-01-26)
 • Thumbnail

  ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2542-01-15)
 • Thumbnail

  Postpartum depression: a comparison of knowledge and attitude between the family members of postpartum women 

  Patcharee Juntaruksa; Phat Prapawichar; Chettha Kaewprom (Assumption University Press, 2017)

  Postpartum Depression (PPD) is a common complication that mostly occurs during the postpartum period with the consequence of negative health outcomes for women and infants as well as other family members. The relatives of women are the first group that can notice abnormal signs and symptoms of PPD after discharge from the hospital. This study was a cross-sectional survey, aiming to explore knowledge and attitudes of 400 postpartum women’s family members regarding PPD. A self-administered survey questionnaire was used for data collection. Data w...
 • Thumbnail

  An analysis of metaphors in Sri burapha's behind the painting and Ma Ma Lay's Not Out of Hate 

  Tanapa Buakhao; Deocampo, Marilyn F. (Assumption University Press, 2017)

  This research is a comparative study of metaphors in two Asian novels. A Thai novel, Sri Burapha’s Behind the Painting was first published in 1954 and a Burmese novel, Ma Ma Lay’s Not Out of Hate in 1991. It aims to understand various metaphorical patterns that influence the thematic development and interpretations of these novels. Pragglejaz Group’s (2007) Metaphor Identification Procedure, Ahrens’ (2002) The Conceptual Mapping Model, and Lakoff’s (1992) The Contemporary Theory of Metaphor are chosen as the frameworks of data analysis in this ...
 • Thumbnail

  Thai expatriate managers: issues facing Thai hotels operating abroad 

  Nitchamon Ongkasuwan (Assumption University Press, 2017)

  In order to succeed abroad, multinational corporations (MNCs) need, among other things, to carefully recruit their expatriate managers (those managers running their overseas subsidiaries). This has become a key issue for MNCs to achieve and maintain a competitive advantage in a global market. In Thailand, selecting competent and reliable expatriate managers is all the more critical as outward foreign direct investment by Thai companies is rapidly increasing, most notably in the hotel sector. Many Thai hotel chains are now investing abroad to di...
 • Thumbnail

  Determinants of the stock market index in Pakistan - a case study of the Karachi Stock Exchange index (KSE 100) from 2000 to 2014 

  Zubair, Farees; Thongdee Kijboonchoo (Assumption University Press, 2017)

  This paper explores the causal links between nine fundamental variables and stock prices in Pakistan’s Karachi Stock Exchange index – KSE 100. It contributes significantly to the study of the stock exchange performance in Pakistan since the findings of prior studies were mostly divergent. Monthly data from January 2000 to April 2014 are used to analyze the impacts of the Industrial Production Index, the money supply, the Pak-US interest rate differential, the real effective exchange rate, the balance of trade, the expected inflation, the govern...
 • Thumbnail

  Cultures as determinants of innovation - an evidence from European context 

  Habisch, Andre; Bing, Zhu (Assumption University Press, 2017)

  Cultural studies have played a major role for a better understanding of innovation. In particular, cultural variables have always been integrated in innovation studies at different levels. Referring to Hofstede´s analytical framework, we thereby analyze how different cultural factors may concretely impact innovation at national levels. Data of Hofstede’s cultural dimension and innovation are derived from secondary data sources. 34 European countries with comprehensive scores of cultural dimensions and innovation indexes are finally applied in ...
 • Thumbnail

  ผู้บริหารจาก Shanghai Municipal People’s Government Foreign Economic Relation & Trade Commission Offcial เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักทะเบียนและประมวลผล (2543-12-26)
 • View more