Collections in this community

Recent Submissions

 • type-icon
 • type-icon

  สัมมนาครูแนะแนวระดับมัธยมศึกษาเรื่อง วัยรุ่นเอย...จะบอกให้ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2544-01-18)
 • Thumbnail

  แข่งขันเทนนิสชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ABAC OPEN 2002 ครั้งที่ 6 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา (2545-10-28)
 • Thumbnail

  พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่กับฝ่ายกิจการนักศึกษา 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การปรึกษา (2545-10-27)
 • Thumbnail

  AU Loy Krathong Celebration 2015 

  Assumption University. Student Affairs. Student Organization (2015)
 • Thumbnail

  งานวันชาติเวียตนาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ (2545-02-11)
 • Thumbnail

  งาน Grand Opening Dummy Day 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2545-01-28)
 • Thumbnail

  งาน Career Week มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2545-01-28)
 • Thumbnail

  แข่งขัน Abac Logic Games 2002: Cross Word & A-Math 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. องค์การนักศึกษา. ชมรมโลจิก (2545-01-26)
 • Thumbnail

  งานปีใหม่ของนักศึกษาที่พักหอพักมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์พัฒนาบุคลิกภาพและคุณภาพชีวิตนักศึกษา (2545-01-16)
 • Thumbnail

  อบรม Sport science training 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กีฬา (2546-12-20)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  พิธีเปิด John Paull II Sports Center 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กีฬา (2546-01-29)
 • Thumbnail

  อบรมโครงการบริษัทจำลอง ABAC-Dummy Company 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2546-10-13)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษโดย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา (2546-09-13)
 • Thumbnail

  งานวันชาติเวียตนาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์นักศึกษานานาชาติ (2546-09-02)
 • Thumbnail

  งาน Career Week มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2546-08-25)
 • Thumbnail

  Mental health network seminar in ABAC for security : communication skills training 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์พัฒนาสุขภาพจิตและบุคลิกภาพ (2546-08-16)
 • Thumbnail

  Summer job training programme 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ (2546-01-16)
 • Thumbnail
 • View more