รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • Thumbnail

  ICT & Nursing Informatics Skills in Cyprus' Universities Undergraduate Nursing Curricula 

  Masouras, Panicos P. (2016-12)

  Information and Communication Technology (ICT) skills for university nursing students is a well researched area; however there are different opinions as to whether ICT skills related courses should be taught in undergraduate nursing programmes. On one hand, authors suggest that the pervasive use of ICTs in secondary educations makes the teaching of ICT skills at university level unnecessary as students do have the required ICT skills to cope at university level. On the other hand, considering the digital divide and that underprivileged studen...
 • Thumbnail

  E-learning as Strategy for Philanthropic Organization Focused on Educational Purposes in Thailand 

  Bernard, Gilles (2014-06)

  The objectives of this study were: (1) To elaborate an eLearning framework integrated into donor’s activities which can fit with philanthropic organization strategies (2) To assess the eLearning framework upon feedback and suggestions provided by donors, recipients, philanthropic organizations, and philanthropic experts (3) To assess opinions of donors and philanthropic organizations running in Thailand toward the framework. The population for the study consisted of 3 schools in the North East of Thaila...
 • Thumbnail

  Smart Dairy Farming through the Internet of Things (IoT) 

  Poonsri Vate-U-Lan; Quigley, Donna; Masoyras, Panicos (2016)

  The objective of this paper is to report a smart dairy farming in Ontario, Canada, which is a case study for future of food production, and ways that advancements related to the Internet of Things (IoT). It is impacting upon agricultural practice in the form of smart farming. Smart farming is the practice of intelligent agricultural management based upon technological data gathering farm practice for the purpose of increased levels of quality, production, and environmental protection. This paper will illustrate one example whereby par...
 • Thumbnail

  A Proposed Bring Your Own Device eLearning Framework for Private Secondary Schools in Dubai, UAE 

  Manoj Mechankara Varghese; John, Varughese K.; Poonsri Vate-U-Lan (2017-10)

  Objectives: This paper aims to study the impact of BYOD implementation on learning outcomes of ninth grade students in the subjects of Science and Mathematics. The target sample size of this study will involve 48 teachers and 1800 ninth grade students from six private schools in Dubai, UAE. Methods/Statistical Analysis: The study is based on the principles of quantitative research. The casual comparative study will be based on independent and dependent variable. The ex- amination scores in Science...
 • type-icon
 • type-icon

  Development of an e-Assessment system for ICT skills of university nursing students in Cyprus 

  Masouras, Panicos Petrou (Bangkok : Assumption University, 2016-08)
 • type-icon
 • type-icon

  Development of an elearning model on quality management for aviation industry 

  Darawan Sumranwong (Bangkok : Assumption University, 2011-12)
 • type-icon

  EdPEx Meeting (Assumption University and OHEC) 

  Assumption University. Martin de Tours School of Management and Economics (2017-02-09)
 • type-icon

  Austrian Nursing Students’ Internships at Assumption University 

  Assumption University. School of Nursing Science (2017-02-06)
 • type-icon

  Blood Donation in remembrance of His Majesty the Late King Bhumibol Adulyadej 

  Assumption University. School of Nursing Science (2017-02-06)
 • type-icon

  Chinese New Year Celebration 

  Assumption University. Theodore Maria School of Arts Department of Business Chines (2017-01-25)
 • type-icon

  U.S.-Thai Friendship Commemorative Keynote Address by Ambassador of the United States to Thailand 

  Assumption University. Schools of Business Administration and Economy (2017-01-17)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งานแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-12-23)
 • Thumbnail

  The 1999 National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC’ 99) 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-12-16)
 • Thumbnail

  งานมอบรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น ครั้งที่ 19 ประจำปี 2542 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ (2542-11-25)
 • Thumbnail

  WTTC Hospitality & Tourism Seminar มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (2542-11-25)
 • Thumbnail

  สัมมนาเรื่อง Networking Academy Program Seminar มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (2542-11-23)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษเรื่อง Internet-Related Laws and Regulations 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์ (2542-11-23)
 • View more