ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  EdPEx Meeting (Assumption University and OHEC) 

  Assumption University. Martin de Tours School of Management and Economics (2017-02-09)
 • type-icon

  U.S.-Thai Friendship Commemorative Keynote Address by Ambassador of the United States to Thailand 

  Assumption University. Schools of Business Administration and Economy (2017-01-17)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  WTTC Hospitality & Tourism Seminar มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม (2542-11-25)
 • Thumbnail

  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญดูงานบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการประกันชีวิต (2542-09-07)
 • Thumbnail

  Determinants and Impacts of Internet Addiction on Well-being and Educational Adjustment of University Students 

  Varma, Parvathy; Polthep Poonpol; Uree Cheasakul (Assumption University, 2017-07-18)

  The present research aimed to investigate the determinants and impacts on internet addiction on wellbeing and educational adjustment of Thai University students. The major purposes of this current study were (1) to establish the psychometric properties of the Thai translated questionnaires of parenting styles, self-regulation, educational adjustment and psychological well being in Thai settings; (2) to investigate the direct and indirect influences of parenting styles (authoritaria...
 • Thumbnail

  Roles of Employer Brand Trust and Brand Value on Employer Attractiveness and Job Selection of the Prospective Job Applicants 

  Nucharee Supatn (Assumption University, 2017-04)

  To compete in nowadays business environment, one focus that an organization should not overlook is the quality of the employees since it undoubtedly influences the organizational performance and leads to organizational success. The effectiveness of the Job employment process has been issued in the human resource field for decades. "Employer branding" is a human resource strategic tool that the organization can use to obtain the talented and skillful employees who fit well with the organization and its requi...
 • Thumbnail

  A STUDY OF BURNOUT IN RELATION TO SELF- MONITORING, LOCUS OF CONTROL AND LEADERSHIP STYLES 

  D'Souza, June B. (Assumption University, 2015-09)

  Salutogenic constructs like self monitoring and locus of control are deemed important because relationship to well-being With the onset of globalization people life styles and work environments have changed ler;iding to more stressful conditions at work and in the long run a break down in daily functioning. The present multilevel study investigated if, burnout which is a pathogenic construct can be impacted by personality traits like self-monitoring, locus of control and utilization of di...
 • Thumbnail

  The Moderating Roles of Organizational Learning and Strategic Flexibility on Marketing Strategic Change and Business Performance: Evidence from Firms in Thailand 

  Amonrat Thoumrungroje (Assumption University, 2016-01)

  Owing to the inconclusive results of prior studies on the strategic change-firm performance relationship, this paper extends the marketing strategy literature by specifically investigating the marketing strategic change phenomenon in a non-Western emerging economy. An emerging market context is of particular interest given that little is known about it while generating half of global GDP based on the IMF's World Economic Outlook in 2014. Unconventional to the existing stream of research,...
 • Thumbnail

  Determinants of Student-Lecturer Relationship and its Outcomes 

  Suppasit Sornsri; Bing, Zhu (Assumption University, 2017-09-30)
 • Thumbnail

  The Effect of Emotional Attachment on the Impulse Purchasing Behavior: A Case of TV Home Shopping 

  Nucharee Supatn (Assumption University, 2015-08)

  TV home shopping is one of marketing strategies under the direct response marketing paradigm. This strategy does not emphasize on the brand creation or using traditional marketing channels but it aims to attract the consumer emotionally while immediate purchase of the customers is expected. TV home shopping business is now expanding in Thai market. There are couple TV channels operating as the TV home shopping channels while several TV home shopping programs are presenting on many cable and free...
 • Thumbnail

  Convex Analysis for Meta Analysis 

  Adamcik, Martin (Assumption University, 2017-01-06)
 • Thumbnail

  Roles of Travel Destination Image, Travel Motivation, Self-Congruity and Perceived Value toward Travel Incentives on Employee Motivation and Performance 

  Nucharee Supatn (Assumption University, 2016-05)

  Organizational reward is known as one of the best strategies to enhance employees' working performance and productivity. Travel incentive is a type of the organizational reward that aims to promote performance, recognition, engagement, and even loyalty of the employees, customers, and business partners. Travel incentives include individual business meeting, group travel to offsite business meetings, as well as the travel and tours to any places outside the office. Travel incentive programs have been ...
 • Thumbnail

  An application of savings method for vehicle routing problem 

  Chatsuree Kamthornsawat (Bangkok : Assumption University, 2017-07)
 • Thumbnail

  อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประกันภัยทั่วไป คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ รับโล่จากท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการประกันภัยทั่วไป (2542-01-30)
 • Thumbnail

  Order fulfillment process improvement in an electronics manufacturing company 

  Yang, Zhang (Bangkok : Assumption University, 2016-10)
 • Thumbnail

  Improving picking performance by using ABC classification for warehouse rearrangement 

  Panayu Pattanadej (Bangkok : Assumption University, 2016-04)
 • Thumbnail

  Optimal level of spare part inventory for machine maintenance using ABC analysis and demand forecasting 

  Pornthip Ueathammataworn (Bangkok : Assumption University, 2017-07)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  Business process improvement of customer service for eBay business jewelry company 

  Woraphol Aummontha (Bangkok : Assumption University, 2017-07)
 • View more