ชุมชนย่อยในชุมชนนี้

กลุ่มข้อมูลทั้งหมดในชุมชนนี้

รายการที่เพิ่มล่าสุด

 • type-icon

  Applying an EOQ model to reduce an inventory cost 

  Russarin Jiraruttrakul; Srobol Smutkupt; Wasana Marksin; Liang, Liu; Chanasit Thanathawee (Assumption University Press, 2017-06)

  This research study applies an EOQ model (Economic Order Quantity) to reduce an inventory cost. The focus ABC Company is a Beer Importer in Thailand. It faced the problem of high inventory cost and lackluster inventory management. The root cause was that the Company had no standardized ordering process, which meant a high cost of carrying excess inventory, or having too little to meet demand. It also meant paying a high storage charge. The EOQ Model was proposed, to make substantial improvements. Historical inventory stock data for years ...
 • type-icon

  Improving vehicle tracking in a holding carpark 

  Chatchawan Trakoonsitthisri; Srobol Smutkupt; Orawee Thongkam; Sutta Sornmayura (Assumption University Press, 2017-06)

  This research was conducted to improve the operation of a parking area for vehicles waiting for export, and reduce the cost of management fees, through implementation of a barcode system. Barcoding is an automated identification system which is powerful technology and applied in many fields. A barcode system was designed and tested to see if it could solve the parking problem. The focus company in this research manufactures vehicles in Thailand for export. Its internal operations are very good, but identifying where each vehicle is in the s...
 • Thumbnail

  The Impact of Individual Level Cultural Value Orientation as A Moderator of Seller Influence Tactics, Relationship Quality, and Customer Loyalty 

  Veerasak Prasertchuwong (Assumption University, 2015)

  As competitions in marketing intensify and many marketers offer products that are similar, salespersons are forced to adapt their marketing strategies to survive. Relationship marketing has become the suitable strategy that salespersons employ to cope with this situation. Nevertheless, each and every customer is unique, so a better understanding of customers at the individual level is essential. Thus, this research examined the effects of cultural value orientations of customers at the individual level on the relationship between seller infl...
 • Thumbnail

  Antecedents and Consequences of Relationship Quality: A Study on Private Hospitals in Thailand 

  Suppasit Sornsri (Assumption University, 2015)

  This study aims at developing a more comprehensive set of dimensions of relationship quality by employing the Investment Theory (Rusbult, 1980). It also focuses on determining the antecedents of relationship quality by applying the Transaction Cost Analysis (TCA) Theory (Williamson, 1985) as well as examining their relative significant relations. Finally, the paper examines the consequences of relationship quality by using the Exit-Voice Theory (Hirschman, 1970). The focal construct in this research is the relationship quality between hospit...
 • Thumbnail

  A multi-faceted framework for subsidiary evolution - a review of multinational subsidiary research 

  Nichanan Sakolvieng (Assumption University, 2016)

  This article provides an exploratory view on subsidiary evolution. Drawing upon extant multinational subsidiary research, a multi-faceted framework for subsidiary evolution is introduced to examine the process of roles and charters development in a foreign multinational subsidiary. In particular, the proposed framework comprises factors from three different levels—corporate-, subsidiary-, and host country-level factors—that influence the development process. The dynamic nature and the interplay of these factors are considered important to the e...
 • Thumbnail

  Customer satisfaction and loyalty towards cosmetic products: a case study on Bangkok's Boots drug stores 

  Ramnath Srinath (Assumption University, 2016)

  This research focuses on the effects of customer satisfaction and loyalty at a well-known cosmetics store chain in Bangkok, Thailand: Boots stores. Questionnaires were distributed to collect information from 400 respondents who had received the services from the cosmetics departments of Boots stores. The results show that there is a relationship between customer satisfaction and loyalty. Every dimension of service quality namely responsiveness, tangibility, empathy, assurance and reliability has an impact on customer satisfaction, which can the...
 • Thumbnail

  Does real estate fund in Thailand provide diversification benefits for stock investment? 

  Nopphon Tangjitprom; Preechaya Chavalittumrong; Veeranuch Leelalai (Assumption University, 2016)

  The real estate investment has been an alternative investment as a diversifier for traditional investment like the stock market. Previous studies have shown the diversification benefits of real estate investment for stock portfolios. This paper aims to examine whether and to what extent real estate funds can provide diversification benefits to investors. The information of stock returns and real estate funds in Thailand was gathered for the period during 2007 and 2015. The results show that there is no diversification benefit in terms of hedge ...
 • Thumbnail

  Associations among personal characteristics, work related factors, and virtual distance 

  Puckpimon Singhapong; Winley, Graham Kenneth (Assumption University, 2016)

  This study examined associations among work related factors, personal characteristics, and the virtual distance between employees and their work teams. Hypotheses related to these associations were derived from previous studies and tested using data collected from a sample of 238 employees from a multinational telecommunications company. The findings confirmed significant associations reported in previous studies: between age and job satisfaction; between work position, level of responsibility, and the extent ...
 • Thumbnail
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ศึกษาดูงานสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (2543-04-11)
 • Thumbnail

  อบรม ISO 9000 : 2000 Auditor/ Lead Auditor Training 

  ไม่ระบุชื่อผู้แต่ง (2544-03-26)
 • Thumbnail

  งานแถลงข่าวการอบรมหลักสูตร Executive Certificate Program in Supply Chain Management 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (2544-03-22)
 • Thumbnail

  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะคณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (2544-02-06)
 • Thumbnail

  บรรยายพิเศษโดย ดร.อดิศร เพียงเกษ กรรมการบริหารพรรคไทยรักไทย 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ (2546-09-15)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  สัมมนาหลักสูตร ISO 9000 : 2000 auditor/lead auditor training 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม (2546-06-09)
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  งานคืนสู่เหย้า 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ (2546-02-15)
 • Thumbnail

  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ (2546-02-07)
 • View more