Now showing items 18060-18079 of 25472

  Subject
  ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาและไม่เป็นเจ้าของภาษา [1]
  ครูฝ้าย [1]
  ครูสอนภาษาอังกฤษ [1]
  ครูสอนโยคะ วีว่า คลีนิก [1]
  ครูอุ้ม [1]
  ครูและนักเรียนโรงเรียนมัธยมศตวรรษใหม่แห่งเมือต้าหลี สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนจริยธรรมศึกษามูลนิธิ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนชนกลุ่มน้อย มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนบ้านเก่าวิทยานุกูล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนสิงห์สมุทร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเซนต์คาเบรียล ประเทศสิงคโปร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ครูโรงเรียนแสงอรุณ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]