Now showing items 19665-19684 of 27096

  Subject
  งานเลี้ยงอำลา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่ 24 [1]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่ชนะเลิศการแข่งขัน L'Oreal e-strat Challenge 2004 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาคณะบริหารธุรกิจ [1]
  งานเสวนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาผู้นำเยาวชนนานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานเสวนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [15]
  งานเสวนาศูนย์วิจัยความสุขชุมชน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  งานเสวนาเรื่อง "การวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในด้านความหลากหลายทางภาษากับการท่องเที่ยวในประเทศไทย" [4]
  งานเสวนาเรื่อง ผู้บัญชาการพบผู้ประกอบการ [2]
  งานเสวนาเรื่อง ผู้บัญชาการพบผู้ประกอบการ การจ้างแรงงานต่างด้าว [1]
  งานเสวนาให้ความรู้ด้านการวิจัยและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว [1]
  งานเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการจ้างแรงงานต่างด้าว [1]
  งานแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว เคล็ดลับการบริหาร และการจัดการเงินทุนแบบเจาะลึก [3]