Now showing items 22777-22796 of 26924

  Subject
  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ วิทยาลัยอัสสัมชัญบริหารธุรกิจ [8]
  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [14]
  พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณโอกาสฉลองโบสถ์นักบุญหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  พิธีมิสซาสุวรรณสมโภชของภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมิสซาเปิดภาคการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีรดน้ำขอพร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีรับมอบคบเพลิง "ไฟพระฤกษ์พระราชทาน" -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีรับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Bowling Thailand University Challenge 2005 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีรับแถบหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีลงนามข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภคในระดับครัวเรือนทั่วประเทศ [4]
  พิธีลงนามความร่วมมือด้านพัฒนาบุคลากร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางด้านการประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [38]
  พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการวัสดุรีไซเคิล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง [4]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดหาเครื่องฝึกบินจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [9]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค [4]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ [4]