Now showing items 22801-22820 of 26924

  Subject
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวางพวงมาลาวันรพี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  พิธีสถาปนาตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสถาปนาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสวดเพื่อสุขภาพที่ดีของภราดาประทีป -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีสวมมงกุฎแม่พระอัสสัมชัญ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสวมมงกุฎแม่พระอัสสัมชัญมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [16]
  พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีอวยพรฉลองศาสนนามประจำตัวภราดา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ [18]
  พิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร [1]
  พิธีเปิด 7-eleven -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด ABAC City Campus -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีเปิด Au Mall วิทยาเขตบางนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Cafe de Bresil -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Cafe Sain Martin -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด John Paull Sports Center -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดTrue Coffee -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย [1]