Now showing items 24882-24901 of 28671

  Subject
  รองประธานฝ่ายขาย บริษัท ฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย)จำกัด [4]
  รองประธานสายงานลิขสิทธิ์และกลุ่มทีวี บริษัท โรสมีเดีย แอนด์เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด [1]
  รองประธานอาวุโสฝายการตลาด บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด [1]
  รองประธานาธิบดีประเทศยูกันดา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) [1]
  รองผู้จัดการทั่วไปโรงแรม JW Marriott Bangkok [1]
  รองผู้ว่าการฝ่ายปฎิบัติการรักษาการในตำแหน่ง ผู้ว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทย [1]
  รองผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ทีเส็บ [1]
  รองผู้อำนวยการหลักสูตร สาขาการพัฒนาองค์กร และการจัดการ มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองผู้อำนวยการหลักสูตรสาขาการพัฒนาองค์กรและการจัดการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนา [1]
  รองอธิการบดีจากมหาวิทยาลัย Oxford Brookes เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม -- กิจกรรม [1]
  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโยลีสารสานเทศ [1]
  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลับอัสสัมชัญ [1]
  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]