Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สูตรแกงเลียงก้อน เสริมผักและใยอาหาร 

    รุ้งดาว กลิ่นจะโป๊ะ; กิติภรณ์ ต้องประสงค์ (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559-เมษาย)

    แกงเลียงก้อน สูตรเสริมผักและใยอาหาร ตามการประดิษฐ์นี้ มีส่วนประกอบสำคัญคือ หอมแดง กระชาย พริกไทยดำป่น กุ้งแห้งป่น พริกขี้หนูสับละเอียด ฟักทอง ใบแมงลัก และกะปิ โดยเอาหอมแดงซอย กระชายหั่น ฟักทองชิ้นเล็ก และ ใบแมงลัก ไปอบแห้งที่ 40 องศาเซลเซียส จากนั้น นำไปบดหยาบและผสมกับส่วนผสมอื่น ๆ ก่อนนำไปอัดเป็นก้อน จากนั้นทำการอบซ้ำอีกครั้งที่อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เป็นรูปแบบใหม่ของเครื่องแกงสำเร็จรูปพร้อมปรุง ที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มมากขึ้น และเป็นการเพิ่มมูลค่าในเชิงพาณิชย์ให้กับผักพื้นบ้านและสมุนไพรไทย รวมทั้ง เป็นการเพิ่มทางเลือกใ ...