Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    กฤษณะ ถนอมทรัพย์ ทำธุรกิจแบบพอเพียง ไม่โลภ 

    Unknown author (Thai Rath, 2013)

    บทสัมภาษณ์ กฤษณะ ถนอมทรัพย์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจและบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นักธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เข้ามาต่อยอดธุรกิจของครอบครัวโดยสร้างอาณาจักรเอ็มเพรส ให้กลายเป็นศูนย์รวมสถาบันกวดวิชาที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งธนบุรีและขยายธุรกิจไปสู่ไลน์อื่นๆ อีกมากมาย