Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ต่อต้านการค้าประเวณีเด็ก 

  Unknown author (2013)

  นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็กหรือ FACE จัดโครงการ "FACE the Truth" เพื่่อรณรงค์ต่อต้านการค้าประเวณีเด็ก
 • Thumbnail

  ต่อต้านค้าประเวณีเด็ก 

  Unknown author (2013)

  นักศึกษาสาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาการคุ้มครองเด็ก หรือ FACE จัดโครงการ FACE the Truth เพื่่อรณรงค์ต่อต้านการค้าประเวณีเด็ก