Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Shogun ซิ่งสายฟ้า เด็กไทยหัวใจเรซซิ่ง 

    Unknown author (2013)

    ณณิณ อินทร์พยุง นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธรุกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันในฐานะตัวแทนทีมชาติไทยในการแข่งขัน 2013 Japanese Formula 3 Championship