Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Suzana Renawd 

    Unknown author (Mix Magazine, 2015-07-22)

    บทสัมภาษณ์ ซูซานน่า เรโนล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ดาวรุ่งน้องใหม่วงการบันเทิง มีผลงานการถ่ายแบบโฆษณา และผลงานล่าสุดคือละครเรื่องคงกระพันนารี