Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ครอบครัวจันศิริ กับธุรกิจทูน่ากระป๋องระดับโลก 

    Unknown author (2010)

    บทสัมภาษณ์คุณธีรพงศ์ จันศิริ คีย์แมนคนสำคัญของบริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตปลาทูน่าประป๋องอันดับ 2 ของโลกและอันดับ 1 ในเอเชีย เกี่ยวกับการบริหารธุรกิจครอบครัวระดับโลก