Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สุหฤท สยามวาลา ขยับองค์กร 100 ปีให้ "เฟี้ยวเงาะ" 

    Unknown author (2011)

    บทสัมภาษณ์ สุหฤท สยามวาลา ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการด้านการขาย บริษัทดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด ผู้ผลิตแ ละผู้จัดจำหน่ายเครื่องเขียนรายใหญ่ของไทย