Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    นพภาภรณ์ ณ ศีลวันต์ รักเดินทางจนก้าวสู่ธุรกจการบิน 

    Unknown author (2012)

    บทสัมภาษณ์ นพภากรณ์ ณ ศีลวันต์ ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ นักธุรกิจด้านการบิน ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาดบริษัทแอดวานซ์เอวิชั่น จำกัด ผู้ให้บริการเช่าเหมาลำเฮลิคอปเตอร์แบบวีไอพี และผู้บริหารระดับสูงในธุรกิจบริการเช่าเหมาลำเครื่องบินส่วนตัว 10 ที่นั่ง เจ้าแรกของไทย