Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'สุระ คณิตทวีกุล' นักบริหารที่เชื่อประสบการณ์เป็นครูชั้นดี 

    Unknown author (2015)

    บทสัมภาษณ์ สุระ คณิตทวีกุล ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ถึงการบริหารบริษัท บริษัทคอมเซเว่น (Com 7) ซึ่งจำหน่ายสินค้าไอทีประเภทคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต โทรศัพท์เคลื่อนที่ รวมถึงบริการซ่อมแซมที่มีจำนวนสาขามากที่สุดในประเทศไทย เช่น บานาน่าไอที ไอสตูดิโอ โดยมีกำหนดเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันที่ 10 สิงหาคม 2558