Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ทายาทรุ่น 3 ซินไฉฮั๊ว ต่อยอดธุรกิจครอบครัวให้ไฮเอ็นด์ 

    Unknown author (2011)

    ปิยะพล กัญจนาภรณ์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ทายาทรุ่นที่ 3 ของซินไฉฮั้ว ให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลกิจการซักฟอกของตระกูลที่ยืนหยัดอยู่กับสังคมมานานกว่าครึ่งศตวรรษให้ก้าวหน้าต่อไปพร้อมกับปรับลุคของแบรนด์ให้ทันสมัยเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าไฮเอนด์โดยเฉพาะ ในชื่อใหม่ว่า "The Closet"