Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ไอทีของสปอร์ตแมน วรวรรธน์ เตชะมนตรีกุล 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ วรวรรธน์ เตชะมนตรีกุล ผู้บริหารหนุ่มไฟแรงเรียนจบปริญญาตรีด้านการบริหารที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท อดิดาส (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงปัญหาการใช้เทคโนโลยีที่มีทั้งด้านดีและด้านลบ รวมทั้งแนวคิดในการทำงานที่ทำให้เรามีพลังงานในการทำงานที่เรารักต่อไป