Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  พลัง นศ. เปลี่ยนสังคมไทย 

  Unknown author (2015)

  พงษ์เทพ เลิศกิจมั่นคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" โดยมีผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 คนจากสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน เพื่อปลุกพลังนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาชุมชนและการดูแลสุขภาวะ
 • Thumbnail

  พลัง นศ. เปลี่ยนสังคมไทย 

  Unknown author (2015)

  พงษ์เทพ เลิศกิจมั่นคง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "พลังเครือข่ายนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย" โดยมีผู้นำนักศึกษาเครือข่ายอุดมศึกษาเอกชนที่เข้าร่วมโครงการฯ กว่า 300 คนจากสถาบันอุดมศึกษา 16 สถาบัน เพื่อปลุกพลังนักศึกษาในการทำกิจกรรมจิตอาสาด้านพัฒนาชุมชนและการดูแลสุขภาวะ