Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ชัยรัตน์ ชูประภาวรรณ สิ่งสำคัญ สร้างแบรนด์ สร้างสัมพันธ์ร้านค้า 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงานและชีวิตส่วนตัวของ ชัยรัตน์ ชูประภาวรรณ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผูัจัดการบริษัทวงศ์บราเดอร์ อินเตอร์เทรด จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายฟิล์มประหยัดพลังงานแม็กม่า (Maxxma)