Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    มนาเทศ อันนวัฒน์ สัดส่วนชีวิตที่ลงตัว 

    Unknown author (2014)

    บทสัมภาษณ์ มนาเทศ อันนวัฒน์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม รับผิดชอบด้านบริหารจัดการ การวางแผน การตลาด และการส่งเสริมการขาย