Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ติดตั้งโซลูชั่น 

  Unknown author (2012)

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับบริษัทฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • Thumbnail

  ฟูจิตสึ ประเดิมติดตั้งโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยให้เอแบค 

  Unknown author (2012)

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกับบริษัทฟูจิตสึ ซีสเต็ม บีสซีเนส (ประเทศไทย) จำกัด ในโครงการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ