Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  Employer of Choice 

  Unknown author (2015)

  "Employer of Choice" บทความโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง หลัก 4 P รูปแบบใหม่ที่ผู้นำควรเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์กับพนักงานที่ดี พร้อมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานในองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข ก้าวสู่การเป็น Employer of Choice
 • Thumbnail

  จากนางฟ้าสู่นางในครัว สูตรบริหารเอพริล เบเกอรี่ 

  Unknown author (2015)

  บทสัมภาษณ์ ณธนพร เอื้อวันทนาคูณ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เจ้าของ เอพริล เบเกอรี่ (April's Bakery) ผู้พัฒนาพายไส้หมูแดงสูตรฮ่องกง จนประสบความสำเร็จ
 • Thumbnail

  'สนุก' กับชีวิตและเป้าหมาย ปวริศา ชุมวิกรานต์ 

  Unknown author (2015)

  บทสัมภาษณ์ ปวริศา ชุมวิกรานต์ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานฝ่ายการตลาด บริษัทสนุกออนไลน์ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด WeChat ประเทศไทย