Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    สนุกในทุกวันทำงาน สุมณี วัฒนา 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ สุมณี วัฒนา ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชํญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Chief Operation Officer (COO) ของผลิตภัณณ์สกินแคร์