Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เคทีซีเอาใจกลุ่มคนรักสุขภาพ ผนึกพันธมิตรเครือข่ายโรงพยาบาลใหญ่อันดับหนึ่ง 

    Unknown author (2012)

    บทสัมภาษณ์ สุชชวี บรรจบดี ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายงานธุรกิจบัตรเครดิต "เคทีซี" หรือ บริษัทบัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับผิดชอบบัตรเครดิตสุขภาพ โดยการร่วมมือกับโรงพยาบาลชั้นนำจัดทำบัตรในกลุ่ม KTC- UItimate Healthcare Card มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพกันมากขึ้น