Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ท่องเมืองหนังสือโลก เรียกน้ำย่อย กรุงเทพฯ สวรรค์นักอ่าน 

    Unknown author (2013)

    เพ็ญบุญญา ธิพล นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการ "กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556" โดยรับหน้าทึ่ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของกิจกรรมเมืองหนังสือโลกแก่ผู้เข้าชมภายในงาน