Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    เด็กไทยสายพันธุ์ใหม่ หัวใจอาสา 

    Unknown author (2014)

    บทความของดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงที่มาของโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2557 ที่มุ่งให้ความสำคัญกับการสร้างเด็กไทยรุ่นใหม่ให้เป็นคนที่มีจิตอาสา