Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  แบล็ค แคนยอน เปิดโลกธุรกิจสู่คนรุ่นใหม่ 

  Unknown author (2013)

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน ในโครงการ Learn at site เข้าเยี่ยมชมธุรกิจแบล็คแคนยอนเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจในฐานะองค์กรที่่ประสบความสำเร็จ
 • Thumbnail

  แบล็คแคนยอน เปิดโลกธุรกิจสู่คนรุ่นใหม่ 

  Unknown author (2013)

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน ในโครงการ Learn at site เข้าเยี่ยมชมธุรกิจแบล็คแคนยอนเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจในฐานะองค์กรที่่ประสบความสำเร็จ
 • Thumbnail

  พี่สอนน้องทำ ปูทางสู่มืออาชีพ 

  Unknown author (2013)

  ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 จำนวน 40 คน ในโครงการ Learn at site เข้าเยี่ยมชมธุรกิจแบล็คแคนยอนเพื่อรับการถ่ายทอดความรู้ด้านธุรกิจในฐานะองค์กรที่่ประสบความสำเร็จ