Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ไทยศรีฯ มอบรางวัลสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภัย 

    Unknown author (2014)

    ทีม Chanubby จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมแข่งขันโครงการ " ไทยศรีกรีน อินโนเวชั่นคอมเพททิชั่น 2013" จัดทำแผนงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ กรมธรรม์ประกันภัย นวัตกรรมสีเขียว และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง