Now showing items 1-11 of 11

 • Thumbnail

  Motor Expo จับมือ เอแบคจัดโครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล" 

  Unknown author (Formula, 2013-10-04)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ
 • Thumbnail

  "Motor Expo" ร่วม "เอแบค" จัดโครงการ Skill Driving Experience 

  Unknown author (Car Today, 2013-09-16)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ
 • Thumbnail

  'Motor Expo' ติวเข้มนักศึกษาจัด 'Skill Driving' ฝึกทักษะขับขี่ 

  Unknown author (Prachachart Turakij, 2013-09-02)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ
 • Thumbnail

  'Motor Expo' ร่วม 'เอแบค' จัดกิจกรรมติวเข้มนักศึกษา ควบคุมรถยามฉุกเฉิน 

  Unknown author (Pim Thai, 2013-09-02)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ
 • Thumbnail

  'ขับเป็น...ขับปลอดภัย' 

  Unknown author (Matichon (Afternoon), 2013-04-15)

  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "ขับเป็น ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" (Skill Driving Experience) โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้การขับรถที่ถูกต้องและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากครูฝึกมืออาชีพ ซึ่งจะเกิดผลจริงจังต่อการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยต่อไป
 • Thumbnail
 • Thumbnail

  ติวเข้มนักศึกษา เสริมทักษะคุมรถ 

  Unknown author (The Interest Business, 2013-09-13)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ
 • Thumbnail

  มอเตอร์เอ็กโปจับมือ ม.เอแบค จัดติวเข้มนักศึกษาสร้างทักษะควบคุมรถ 

  Unknown author (Siam Sport Daily (Siam Keela), 2013-09-12)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ
 • Thumbnail

  "สื่อสากล" ร่วม "เอแบค" จัดอบรม "ขับเป็น...ขับปลอดภัย" 

  Unknown author (Formula Magazine, 2013-06-05)

  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "ขับเป็น ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" (Skill Driving Experience) โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้การขับรถที่ถูกต้องและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากครูฝึกมืออาชีพ ซึ่งจะเกิดผลจริงจังต่อการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยต่อไป
 • Thumbnail

  สื่อสากลร่วมเอแบคจัดกิจกรรม 'ขับเป็น...ขับปลอดภัย' 

  Unknown author (Thai Post, 2013-04-25)

  นักศึกษามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมโครงการ "ขับเป็น ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" (Skill Driving Experience) โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดความรู้การขับรถที่ถูกต้องและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าจากครูฝึกมืออาชีพ ซึ่งจะเกิดผลจริงจังต่อการสร้างพฤติกรรมการขับขี่ที่ปลอดภัยต่อไป
 • Thumbnail

  โครงการ "ขับเป็น...ขับปลอดภัย กับ สื่อสากล" 

  Unknown author (Formula, 2013-12-04)

  Motor Expo ร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการ "ขับเป็น..ขับปลอดภัย กับสื่อสากล" หรือ Skill Driving Experience ฝึกอบรมทักษะการขับขี่ขั้นสูงแก่นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป หวังช่วยลดอุบัติเหตุ