Faculty Members’ News

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Item
  ABAC สร้าง Workshop base บูรณาการการเรียนรู้ให้ผู้นำ
  ( 2013)
  บทสัมภาษณ์ ดร.กิติกร ดาวพิเศษ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เกี่ยวกับการเรียนแบบ Workshop Base ในระดับปริญญาโทและเอกที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้แชร์ความคิดเห็นร่วมกันมากกว่าการศึกษาที่เน้นให้เข้าใจแต่ทฤษฎีอย่างเดียว
 • Item
  เกาะติดการศึกษายุค 'รวยเพื่อน' Joint Degree Programs
  ( 2013)
  บทสัมภาษณ์ ดร.กิตติ โพธิกิตติ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยเตรียมเปิดหลักสุตรร่วมกับ Toulouse เปิดสอน MBA Technology Management โดยเรียนกับทางเอแบคและบินไปเรียนที่ University of Toulouse พร้อมกับจัดหาสถานที่ทำงานเพื่อฝึกประสบการณ์ให้กับผู้เรียน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้เรียนจากการที่มีทางเลือกมากขึ้น
 • Item
  ABAC ชู Mobile และ Workshop Learning ปฏิวัติการเรียนการสอนสู่ยุคดิจิตอลทุกที่ทุกเวลา
  ( 2013)
  ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผย มหาวิทยาลัยได้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนมาอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เทคโนโลยี่เข้ามาช่วยในการยกระดับเพื่อตอบโจทย์การเรียนการสอนที่สามารถเรียนได้จากทุกที่ทุกเวลา โดยปัจจุบันได้พัฒนารูปแบบการเรียนดังกล่าวบน ios นักศึกษาสามารถเรียนผ่านทางออนไลน์ได้เสมือนอยู่ในห้องเรียนจริงแบบ Real Time หรือจะดูย้อนหลังได้
 • Item
  อพท. สานต่องานพัฒนาท่องเที่ยวไทยยั่งยืนเดินหน้าเสริมสร้างความเข้าใจทุกภาคส่วน
  ( 2012)
  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์
 • Item
  อพท. ประกาศ final call ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืน
  ( 2012)
  ผศ.ดร.จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมอภิปรายในหัวข้อ "ก้าวสำคัญสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศไทย" ณ โรงแรมเรเนซองส์