Students’ Achievements

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    15 ทีมรถจักรยานหุ่นยนต์ไร้คนบังคับ ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย
    ( 2012)
    ทีมนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ทีมยู้ฮู ยู้ฮู) ได้ผ่านการคัดเลือก 15 ทีมสุดท้ายโดยได้รับรางวัล 20,000 บาท สำหรับนำไปพัฒนาประสิทธิภาพของรถจักรยานหุ่นยนต์เพื่อเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในการแข่งขันจักรยานหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งท่ี 2 จัดโดยบริษัทซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด