Now showing items 3489-3508 of 4679

  Subject
  พิธีลงนามความร่วมมือโครงการวัสดุรีไซเคิล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง [4]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ [9]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการวิจัยเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค [4]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการระบบรักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ [4]
  พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ [1]
  พิธีสถาปนาตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีสวมมงกุฎพระรูปพระมารดาแห่งปรีชาญาณ [1]
  พิธีสหบูชามิสซา [1]
  พิธีอวยพรฉลองศาสนนามประจำตัวภราดา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีอวยพรวันเกิดภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ [18]
  พิธีเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร [1]
  พิธีเปิด 7-eleven -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Au Mall วิทยาเขตบางนา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Cafe de Bresil -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด Cafe Sain Martin -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดTrue Coffee -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย [1]
  พิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 50 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดงานและมอบรางวัลการแข่งขัน F&N University Thailand Championship 2011 [3]