Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  มาสเตอร์ กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) ฯ แถลงผลประกอบการ 

  Unknown author (2012)

  สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัทมาสเตอร์กรุ๊ปคอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด เผยว่าบริษัทได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดศูนย์มาสเตอร์ออโตโมทีฟ เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ เพื่อใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์แบบครบวงจร
 • Thumbnail

  เอ็มจีซีโชว์วิสัยทัศน์รุกหนักก้าวสู่ AEC 

  Unknown author (2013)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับเอ็มจีซี-เอเชีย จัดโครงการหลักสูตร Mini MBA in Automotive Dealer Management เพื่อรองรับผู้ที่สนใจและทำงานด้านค้าปลีกกับบริษัทรถยนต์หรือผู้ประกอบการทางด้านยานยนต์ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ท่ี่เติบโตอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน