Now showing items 1-3 of 3

 • Thumbnail

  CAT จับมือ ABAC และ เออาร์ไอพี เฟ้นหาสุดยอดธุรกิจดีเด่นด้านไอทีใน ICT Best Practice Awards 2014 

  Unknown author (2014)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด และเออาร์ไอพี จัดโครงการ ICT Best Practice Awards 2014 คัดเลือกองค์กรที่มีการพัฒนาระบบไอซีทีดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทยสุ่ระดับภูมิภาคด้วยระบบไอซีทีที่ทันสมัย
 • Thumbnail

  'CAT' ดึงพันธมิตรเฟ้นสุดยอดธุรกิจ 

  Unknown author (2014)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด และเออาร์ไอพี จัดโครงการ ICT Best Practice Awards 2014 คัดเลือกองค์กรที่มีการพัฒนาระบบไอซีทีดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทยสุ่ระดับภูมิภาคด้วยระบบไอซีทีที่ทันสมัย
 • Thumbnail

  เอกชนเข้าร่วมโครงการ ICT Best Practice Awards 2014 ชิงความเป็นหนึ่งเตรียมเข้า AEC 

  Unknown author (2014)

  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับบริษัทกสท โทรคมนาคม จำกัด และเออาร์ไอพี จัดโครงการ ICT Best Practice Awards 2014 คัดเลือกองค์กรที่มีการพัฒนาระบบไอซีทีดีเยี่ยมเพื่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันธุรกิจไทยสุ่ระดับภูมิภาคด้วยระบบไอซีทีที่ทันสมัย