Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 1

Assumption University Organization Chart (1)
กรรมการสภามหาวิทยาลัย (1)
การรับรองมาตรฐานการศึกษาและความร่วมมือทางวิชาการ (1)
ข้อมูล - สถิติ นักศึกษา และอาจารย์ ปีการศึกษา 2552 (1)
ตรามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย (1)
นโยบายและวัตถุประสงค์ (1)
บริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
บริษัทและหน่วยงานชั้นนำที่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเข้าทำงาน (1)
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา (1)