นิทรรศการผลงานของนักศึกษา

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2911200403
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการผลงานของนักศึกษา วันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ณ บริเวณล๊อบบี้ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาวิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน โดยมี อาจารย์พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์ คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ อาจารย์ และนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources