สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1905200911
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
94 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สัมมนาอาจารย์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประจำปีการศึกษา 2552 หัวข้อ " The missing link between University and Industry " จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ ซึ่งมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธานได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ What is the missing link in view of academic ? และ What academic should do to fill up the gap between academic and industry ? " Mr. Chalermpol Tuchinda Deputy Director Software Park Thailand บรรยายในหัวข้อ " What is the missing link in view of industry? และ What is the goverment trying to do to fill up the gap between industry and university ? " Mr. Tirachart Chiracharasporn Vice President Corporate Business & Strategy Department , Ayudhya Capital Auto Lease Co., Ltd. บรรยายในหัวข้อ " What kind of problems did they encounter at the beginning of their careers? and How did they solve those problems ? Mr.Supoet Sirmutapong, Director, Public Sector Programmes, Microsoft (Thailand) Co., Ltd. and Miss Sirinporn Hongsilathong, Marketing Director, Michi Trading Co., Ltd. Mr. Panitarn Pavarolavidya Managing Director Boutigue Newcity PCL., Mr. Sanchai Thiewprasertkul Chief Marketing Office, Info Service PCL. & President Digital Phone Co., Ltd. Mr. Thanasarn Hongpaisanvivat, Geo Expansion Leader, IBM Thailand and Prof. Graham Kenneth Winley, Chairperson, Department of Information Technology, Assumption Universiry บรรยายในหัวข้อ " Helping each other to fill up the gap between industry and university : what kind of problems did they encounter from young graduates ? and what are the suggestions or comments to the university in order to fill up the gap between industry and university " คณะผู้บริหารและคณะอาจารย์เข้าร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources