สัมมนาวิชาการเรื่อง The Challenge of Social Networking Technology

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2901201011
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
50 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง The Challenge of Social Networking Technology เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources