สัมมนาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0410200511
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
6 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2548 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร.จิรพันธ์ แดงเดช รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากร พร้อมด้วย คณาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources