คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1212200711
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะกรรมการสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจเยี่ยมความพร้อมการขอรับรองมาตรฐานการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตวิชาเทคโนโลยีสนเทศศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2550 ณ ห้อง A51 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources