แข่งขันหุ่นยนต์ Science & Technology Invitation Robot Competition

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2910201011
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
110 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ Science & Technology Invitation Robot Competition เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ ศูนย์ห้อง C6 อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีกิตติคุณ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร. สุภาวดี นนทแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ร่วมการแข่งขัน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources