แข่งขัน Networking Skill Competition 2009

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0204200911
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
66 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขัน Networking Skill Competition 2009 ระหว่างวันที่ 2-3 เมษายน 2552 ณ ห้องมินิเธียเตอร์และศูนย์คอมพิวเตอร์ อาคารศรีศักดิ์ จามรมาน สถานเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources