งานวันพบผู้ปกครองนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1606200711
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
15 ภาพ
Other title(s)
Faculties Meet Parents, Faculty of Science and Technology, Assumption University
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานวันพบผู้ปกครองนักศึกษา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2550 ณ ห้องเกีตรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ผศ.ดร.สุภาวดี นนทแก้ว เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้ปกครองร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources