โครงการสัมมนานักแนะแนวมืออาชีพในหัวข้อ รู้เท่าทันนักเรียน BCC

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1803201311
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
190 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการสัมมนานักแนะแนวมืออาชีพในหัวข้อ รู้เท่าทันนักเรียน BCC แก่คณะผู้บริหารและบุคลากรโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2556 ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ John Paul XXIII โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน และคณะผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ได้เยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมีคุณวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับและนำชม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources