คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Budi Luhur ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2608201111
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
11 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนักศึกษามหาวิทยาลัย Budi Luhur ประเทศอินโดนีเซีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตหัวหมาก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 โดยมี ดร. สิริวัฒน์ พงศแพทยพินิจ ผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการโทรคมนาคม และหัวหน้าภาควิชาวิทยาการโทรคมนาคมและคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources