งานวันรพีและการแสดงละครศาลจำลองเรื่อง เมียน้อยแย่งมรดก

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0608200908
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
94 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะนิติศาสตร์ จัดงานวันรพีและการแสดงละครศาลจำลองเรื่อง เมียน้อยแย่งมรดก เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ณ โรงละคร อาคารถกลพระเกียรติ สก. วิทยาเขตหัวหมาก และการเสวนากฎหมายเรื่องสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในประเทศไทย เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2552 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล และนิทรรศวันรพี ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2552 ณ บริเวณ ล็อบบี้ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources